Aktualności

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW XVIII EDYCJI OLIMPIADY!

Data dodania: 7.04.2023

Zwycięzcą XVIII edycji Olimpiady został Mateusz Denysiuk z V Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Gdańsku.
Serdecznie gratulujemy zarówno Zwycięzcy, jak i jego opiekunowi merytorycznemu - pani Małgorzacie Bąk!


Sukcesu gratulujemy wszystkim Laureatom, Finalistom!

Za udział w zawodach dziękujemy także Uczestnikom eliminacji centralnych.

Niech rozpoczęta w ten sposób przygoda z przedsiębiorczością potrwa długie lata i przyniesie Wam, Drodzy Zawodnicy, wiele sukcesów i trafnych wyborów. Nauczycielom i opiekunom uczniów życzymy zaś dalszych sukcesów pedagogicznych i dużo radości z wykonywanej pracy.

Publikujemy pełne listy rankingowe: 

Lista Laureatów eliminacji centralnych XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości (miejsca 1-25)

Lista Finalistów eliminacji centralnych XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości (miejsca 26-50)

Lista Uczestników eliminacji centralnych XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości (miejsca 51-100)

 Z regulaminu Olimpiady Przedsiębiorczości: "4.11.26. O miejscu zawodnika na liście 25 laureatów decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w eliminacjach centralnych: za test, prezentację oraz udział w quizie. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez większą liczbę zawodników o miejscach na liście 25 laureatów decyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania z testu w eliminacjach centralnych, w dalszej kolejności liczba punktów za rozwiązanie pytań trudniejszych w tym teście, a następnie kolejno: liczba punktów zdobytych z testu eliminacji okręgowych, liczba punktów za rozwiązanie pytań trudniejszych w teście eliminacji okręgowych, liczba punktów zdobytych z testu eliminacji szkolnych, liczba punktów za rozwiązanie pytań trudniejszych w teście eliminacji szkolnych"

 

Jednocześnie publikujemy TEST ELIMINACJI CETRALNYCH z KLUCZEM ODPOWIEDZI i KOMENTARZEM EKSPERTA.

 

Zważywszy na fakt, iż dzień publikacji wyników jest dniem wolnym od pracy szkół oraz Organizatorów Olimpiady, Komitet Główny uznaje, iż dzień, od którego należy liczyć regulaminowe 7 dni na złożenie ewentualnych odwołań od wyników, przypada na dzień 11 kwietnia br.

 

Raz jeszcze gratulujemy!

Zespół Olimpiady


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości