Aktualności

ELIMINACJE CENTRALNE - REFUNDACJA KOSZTÓW PODRÓŻY I/LUB NOCLEGU

Data dodania: 12.04.2023

od 12 kwietnia br. (godz. 12.00)  w Panelu Komisji Szkolnych można składać e-podania o refundację kosztów podróży i noclegu dla zawodników, którzy wzięli udział w eliminacjach centralnych XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości oraz ich opiekunów.


Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki możemy dokonać refundacji poniesionych kosztów podróży i noclegu. 

W bieżącej edycji przyjęto następującego założenia:

- KOSZTY PODRÓŻY: 100 wnioskujących uczniów x 50,00 zł x 2 kierunki podróży + 50 nauczycieli x 50,00 zł x 2 kierunki podróży; na refundację kosztów podróży łącznie przeznaczono: 15 000,00 zł

- KOSZTY NOCLEGÓW: 50 wnioskujących uczniów x 100,00 zł x 1 nocleg + 25 wnioskujących nauczycieli x 100,00 zł x 1 nocleg; na refundację kosztów zakwaterowania łącznie przeznaczono: 7 500,00 zł

W zależności od liczby wnioskujących powyższe założenia ulegną zmianie.

 

Podania należy składać po zalogowaniu do Panelu Komisji Szkolnych poprzez wypełnienie stosownych pól e-podania.
Podanie wypełnia nauczyciel w imieniu uczniów i własnym.


Podania przyjmowane będą do końca kwietnia br.

Złożenie e-podania jest jedynym możliwym sposobem uzyskania refundacji poniesionych kosztów.

WARUNKI UZYSKANIA REFUNDACJI PONIESIONYCH KOSZTÓW:

1/ Opłacenie faktur. 
Nieopłacone fv będą zwracane.

2/ Wypełnienie e-podania w Panelu Komisji Szkolnych (PKS).

3/ Wydrukowanie wygenerowanego w PKS podania.

4/ Wysłanie na adres Fundacji podania, biletów oraz faktur/y wystawionych/nej na Fundację lub noty obciążeniowej wystawionej na Fundację przez płatnika faktury (jeśli była ona wystawiona nie na Fundację).

Wątpliwości natury księgowej prosimy o rozstrzyganie w jednostkach właściwych dla obsługi finansów oświaty.

 

Dane Fundacji
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
NIP: 521-31-48-350

Zwrot środków nastąpi do końca maja br.

 


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości