Aktualności

WYNIKI ELIMINACJI SZKOLNYCH

Data dodania: 15.01.2018

Prezentujemy wyniki zawodów szkolnych XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.


Eliminacje szkolne odbyły się 7 grudnia 2017 r. w szkołach ponadgimnazjalnych, które zgłosiły uczniów do udziału w zawodach. Do etapu okręgowego decyzjami Komitetów Okręgowych w Szkole Głównej Handlowej oraz w Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu zakwalifikowano 1250 zawodników.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w eliminacjach szkolnych i serdecznie gratulujemy uczniom, którzy wezmą udział w drugim etapie zmagań olimpijskich. 

Przypominamy, iż zawody okręgowe będą miały miejsce 1 marca 2018 r., w siedzibach Komitetów Okręgowych Olimpiady, w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Już dziś zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Olimpiady, który zawiera informacje na temat przebiegu zawodów okręgowych.

 

Tabela 1. Eliminacje szkolne XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości - progi punktowe i listy osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych

Komitet Okręgowy Liczba osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych Próg punktowy (w nawiasie liczba punktów za zadania trudniejsze) Listy zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych
SGH Warszawa 248 29,0 (15,0) Lista zawodników
UE Katowice 246 25,5 (19,0) Lista zawodników
UE Kraków 247 28,5 (19,0) Lista zawodników
UE Poznań 262 29,5 (20,0) Lista zawodników
UE Wrocław 248 24,0 (14,0) Lista zawodników
Razem 1251    

 

 

Liczba osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych oraz progi punktowe zostały ustalone zgodnie z zapisami Regulaminu Olimpiady Przedsiębiorczości (§4, pkt. 4.2.3.17 -  4.2.3.19):

 

  • 4, pkt. 4.2.3.17. Po dokonaniu weryfikacji Komitet Okręgowy podaje do wiadomości publicznej wyniki eliminacji szkolnych dla danego okręgu. Z zastrzeżeniem pkt. 4.2.3.19, do eliminacji okręgowych kwalifikowanych jest łącznie (tj. ze wszystkich okręgów) 1250 osób, przy czym podział 1000 miejsc na okręgi jest stały i wynosi po 200 miejsc na każdy okręg, a podział pozostałych 250 miejsc dokonywany jest po zamknięciu rejestracji na Olimpiadę Przedsiębiorczości i jest proporcjonalny do liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych okręgach. Do eliminacji okręgowych kwalifikowani są zawodnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów w danym okręgu.
  • 4, pkt. 4.2.3.18. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez zawodników w eliminacjach szkolnych o zakwalifikowaniu do eliminacji okręgowych decyduje większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie pytań testowych z grupy zadań wyżej punktowanych.
  • 4, pkt. 4.2.3.19. Jeśli minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania się do eliminacji okręgowych, po uwzględnieniu pkt. 4.2.3.18, przyznana została więcej niż jednej osobie, wszystkie one przechodzą do eliminacji kolejnego szczebla.

 

Za zgodność z protokołami Komisji Okręgowych,

dr Marcin Dąbrowski

Sekretarz Podkomitetu Organizacyjnego

Komitetu Głównego Olimpiady Przedsiębiorczości

 

Opublikowano 15 stycznia 2018 r., godz. 12.00.

Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XII edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2016/2017. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości