Praktyk biznesu

Idea

45-minutowe spotkania z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z ośrodków miejskich do 30 tys. mieszkańców.

Adresaci

Uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w miejscowościach poniżej 30 tys. mieszkańców

Cele

 • Zainspirowanie oraz motywowanie uczniów planujących w przyszłości prowadzenie własnej firmy.
 • Rozbudzenie i wzmocnienie postawy proaktywnej i proprzedsiębiorczej.
 • Promowanie samozatrudnienia oraz idei start up’u.
 • Wyrównanie szans w dostępie do oferty wysokiej jakości warsztatów aktywizujących prowadzonych przez przedstawicieli środowiska akademickiego.
 • Promocja Olimpiady Przedsiębiorczości.
 • Zainteresowanie młodzieży studiowaniem na kierunkach ekonomicznych.

Program

Program spotkań dotyczy praktycznych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na przykładzie znanych przedsiębiorców oraz własnej praktyki w prowadzeniu firmy, prowadzący spotkanie - będący młodym przedsiębiorcą - opowiada młodzieży o blaskach i cieniach prowadzenia własnej firmy.

Miejsce

Spotkania odbywają się w szkołach miastach powiatowych oddalonych od dużych ośrodków miejskich (poniżej 30 tys. mieszkańców). 

Termin 

30 spotkań z Praktykiem Biznesu w okresie październik/listopad 2017 r. - czerwiec 2018 r.

Organizacja

 • 45-minutowe spotkania prowadzone są w szkołach w ramach lekcji "Podstawy przedsiębiorczości" lub godziny wychowawczej.
 • Spotkanie prowadzi młody przedsiębiorca – praktyk biznesu.
 • Spotkania organizowane są w grupach liczących minimum 30 uczniów.
 • Uczniom towarzyszy opiekun (nauczyciel/wychowawca), który odpowiada za ich bezpieczeństwo
 • Sala, w której organizowane jest spotkanie powinno być wyposażone w ławki/krzesła dla uczestników, rzutnik, ekran do rzutnika, stojak na papier typu flipchart, opcjonalnie: nagłośnienie.
 • Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 • Zajęcia poddawane są ewaluacji.

Rekrutacja szkół do projektu

Rekrutacja do udziału w działaniu „Praktyk Biznesu”, odbywa się w dwóch formach:

 1. indywidualne zgłoszenia do Organizatora szkoły spełniającej kryteria rekrutacyjne, poprzez

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny od II poł. października 2017 r.)

  Zgłoszenia przyjmujemy od października 2017 r. do czerwca 2018 r.

 2. dobór celowy prowadzony przez Organizatora, w odniesieniu do kryteriów rekrutacyjnych

Kryteria rekrutacyjne:

 1. Szkoła znajdująca się w miejscowości liczącej do 30 tys. mieszkańców. Preferowane szkoły z mniejszych ośrodków.
 2. Udział co najmniej 30 uczniów.
 3. Zapewnienie opiekuna grupy.
 4. Wsparcie organizacyjne.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XII edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2016/2017. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości