Praktyk biznesu

Idea

45-minutowe spotkania z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z ośrodków miejskich do 30 tys. mieszkańców.

Adresaci

Uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w miejscowościach poniżej 30 tys. mieszkańców

Cele

 • Zainspirowanie oraz motywowanie uczniów planujących w przyszłości prowadzenie własnej firmy.
 • Rozbudzenie i wzmocnienie postawy proaktywnej i proprzedsiębiorczej.
 • Promowanie samozatrudnienia oraz idei start up’u.
 • Wyrównanie szans w dostępie do oferty wysokiej jakości warsztatów aktywizujących prowadzonych przez przedstawicieli środowiska akademickiego.
 • Promocja Olimpiady Przedsiębiorczości.
 • Zainteresowanie młodzieży studiowaniem na kierunkach ekonomicznych.

Program

Program spotkań dotyczy praktycznych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na przykładzie znanych przedsiębiorców oraz własnej praktyki w prowadzeniu firmy, prowadzący spotkanie - będący młodym przedsiębiorcą - opowiada młodzieży o blaskach i cieniach prowadzenia własnej firmy.

Miejsce

Spotkania odbywają się w szkołach miastach powiatowych oddalonych od dużych ośrodków miejskich (poniżej 30 tys. mieszkańców). 

Termin 

30 spotkań z Praktykiem Biznesu w okresie grudzień 2017 r. - czerwiec 2018 r.

Organizacja

 • 45-minutowe spotkania prowadzone są w szkołach w ramach lekcji "Podstawy przedsiębiorczości" lub godziny wychowawczej.
 • Spotkanie prowadzi młody przedsiębiorca – praktyk biznesu.
 • Spotkania organizowane są w grupach liczących minimum 30 uczniów.
 • Uczniom towarzyszy opiekun (nauczyciel/wychowawca), który odpowiada za ich bezpieczeństwo
 • Sala, w której organizowane jest spotkanie powinno być wyposażone w ławki/krzesła dla uczestników, rzutnik, ekran do rzutnika, stojak na papier typu flipchart, opcjonalnie: nagłośnienie.
 • Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 • Zajęcia poddawane są ewaluacji.

Rekrutacja szkół do projektu

Rekrutacja do udziału w działaniu „Praktyk Biznesu”, odbywa się w dwóch formach:

 1. indywidualne zgłoszenia do Organizatora szkoły spełniającej kryteria rekrutacyjne, poprzez

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Zgłoszenia przyjmujemy od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r.

 2. dobór celowy prowadzony przez Organizatora, w odniesieniu do kryteriów rekrutacyjnych

Kryteria rekrutacyjne:

 1. Szkoła znajdująca się w miejscowości liczącej do 30 tys. mieszkańców. Preferowane szkoły z mniejszych ośrodków.
 2. Udział co najmniej 30 uczniów.
 3. Zapewnienie opiekuna grupy.
 4. Wsparcie organizacyjne.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XII edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2016/2017. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości