Zamknij

Drogi Użytkowniku

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa). Zachęcamy jednocześnie Użytkowników serwisu www.olimpiada.edu.pl do zapoznania się z Polityką Prywatności, która zawiera informacje nt. celów przetwarzania wraz podstawą prawną, kategorii danych, odbiorców danych osobowych, okresu przetwarzania, praw osób, których danych dotyczą, dobrowolności oraz warunków, a także bezpieczeństwa danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, iż dane osobowe znajdujące się w serwisie (imię, nazwisko, wizerunek) opublikowane są na mocy zgód osób, których dotyczą. Osobom tym przysługują prawa wymienione ww. Polityce Prywatności.

Praktyk biznesu

Idea

45-minutowe spotkania z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z ośrodków miejskich do 30 tys. mieszkańców.

Adresaci

Uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w miejscowościach poniżej 30 tys. mieszkańców

Cele

 • Zainspirowanie oraz motywowanie uczniów planujących w przyszłości prowadzenie własnej firmy.
 • Rozbudzenie i wzmocnienie postawy proaktywnej i proprzedsiębiorczej.
 • Promowanie samozatrudnienia oraz idei start up’u.
 • Wyrównanie szans w dostępie do oferty wysokiej jakości warsztatów aktywizujących prowadzonych przez przedstawicieli środowiska akademickiego.
 • Promocja Olimpiady Przedsiębiorczości.
 • Zainteresowanie młodzieży studiowaniem na kierunkach ekonomicznych.

Program

Program spotkań dotyczy praktycznych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na przykładzie znanych przedsiębiorców oraz własnej praktyki w prowadzeniu firmy, prowadzący spotkanie - będący młodym przedsiębiorcą - opowiada młodzieży o blaskach i cieniach prowadzenia własnej firmy.

Miejsce

Spotkania odbywają się w szkołach miastach powiatowych oddalonych od dużych ośrodków miejskich (poniżej 30 tys. mieszkańców). 

Termin 

60 spotkań z Praktykiem Biznesu  realizowanych w okresie  listopad 2018 r. - czerwiec 2019 r.

Organizacja

 • 45-minutowe spotkania prowadzone są w szkołach w ramach lekcji "Podstawy przedsiębiorczości" lub godziny wychowawczej.
 • Spotkanie prowadzi młody przedsiębiorca – praktyk biznesu.
 • Spotkania organizowane są w grupach liczących minimum 30 uczniów.
 • Uczniom towarzyszy opiekun (nauczyciel/wychowawca), który odpowiada za ich bezpieczeństwo
 • Sala, w której organizowane jest spotkanie powinno być wyposażone w ławki/krzesła dla uczestników, rzutnik, ekran do rzutnika, stojak na papier typu flipchart, opcjonalnie: nagłośnienie.
 • Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 • Zajęcia poddawane są ewaluacji.

Rekrutacja szkół do projektu

Rekrutacja do udziału w działaniu „Praktyk Biznesu”, odbywa się w dwóch formach:

 1. indywidualne zgłoszenia szkoły spełniającej kryteria rekrutacyjne, poprzez

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Rekrutacja w ramach XIV edycji rozpocznie się w październiku 2018 r.

 2. dobór celowy prowadzony przez Organizatora, w odniesieniu do kryteriów rekrutacyjnych

Kryteria rekrutacyjne:

 1. Szkoła znajdująca się w miejscowości liczącej do 30 tys. mieszkańców.
 2. Udział co najmniej 30 uczniów.
 3. Zapewnienie opiekuna grupy.
 4. Wsparcie organizacyjne.

Organizator jako priorytetowe przyjmuje kryterium geograficzne. Do udziału zapraszane są przede wszystkim szkoły z województw o najniższym odsetku zgłoszeń w kolejnych edycjach Olimpiady oraz szkoły z województw nieobjętych działaniami projektowymi.

W ramach XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości organizator przyjmuje preferencyjne kryterium dla następujących województw: podkarpackiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego, małopolskiego.

Zrealizowane edycje:

Projekt realizowany jest od 3 lat, choć dopiero od XIII edycji Olimpiady pod nazwą Praktyk Biznesu (pilotaż). W ciągu 3 lat realizacji projektu odbyło się 109 spotkań w 90 szkołach zlokalizowanych w 59 powiatach 10 województw. Wszystkie zajęcia trwały łącznie 109 godzin lekcyjnych (ok. 82 zegarowych).

Mapa

Praktyk Biznesu logo
Praktyk Biznesu Opis działań

Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości