Zamknij

Drogi Użytkowniku

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa). Zachęcamy jednocześnie Użytkowników serwisu www.olimpiada.edu.pl do zapoznania się z Polityką Prywatności, która zawiera informacje nt. celów przetwarzania wraz podstawą prawną, kategorii danych, odbiorców danych osobowych, okresu przetwarzania, praw osób, których danych dotyczą, dobrowolności oraz warunków, a także bezpieczeństwa danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, iż dane osobowe znajdujące się w serwisie (imię, nazwisko, wizerunek) opublikowane są na mocy zgód osób, których dotyczą. Osobom tym przysługują prawa wymienione ww. Polityce Prywatności.

Praktyk biznesu

Idea

45-minutowe spotkania z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z ośrodków miejskich do 30 tys. mieszkańców.

Adresaci

Uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w miejscowościach poniżej 30 tys. mieszkańców

Cele

 • Zainspirowanie oraz motywowanie uczniów planujących w przyszłości prowadzenie własnej firmy.
 • Rozbudzenie i wzmocnienie postawy proaktywnej i proprzedsiębiorczej.
 • Promowanie samozatrudnienia oraz idei start up’u.
 • Wyrównanie szans w dostępie do oferty wysokiej jakości warsztatów aktywizujących prowadzonych przez przedstawicieli środowiska akademickiego.
 • Promocja Olimpiady Przedsiębiorczości.
 • Zainteresowanie młodzieży studiowaniem na kierunkach ekonomicznych.

Program

Program spotkań dotyczy praktycznych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na przykładzie znanych przedsiębiorców oraz własnej praktyki w prowadzeniu firmy, prowadzący spotkanie - będący młodym przedsiębiorcą - opowiada młodzieży o blaskach i cieniach prowadzenia własnej firmy.

Miejsce

Spotkania odbywają się w szkołach miastach powiatowych oddalonych od dużych ośrodków miejskich (poniżej 30 tys. mieszkańców). 

Termin 

30 spotkań z Praktykiem Biznesu  realizowanych w okresie  grudzień - czerwiec

Organizacja

 • 45-minutowe spotkania prowadzone są w szkołach w ramach lekcji "Podstawy przedsiębiorczości" lub godziny wychowawczej.
 • Spotkanie prowadzi młody przedsiębiorca – praktyk biznesu.
 • Spotkania organizowane są w grupach liczących minimum 30 uczniów.
 • Uczniom towarzyszy opiekun (nauczyciel/wychowawca), który odpowiada za ich bezpieczeństwo
 • Sala, w której organizowane jest spotkanie powinno być wyposażone w ławki/krzesła dla uczestników, rzutnik, ekran do rzutnika, stojak na papier typu flipchart, opcjonalnie: nagłośnienie.
 • Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 • Zajęcia poddawane są ewaluacji.

Rekrutacja szkół do projektu

Rekrutacja do udziału w działaniu „Praktyk Biznesu”, odbywa się w dwóch formach:

 1. indywidualne zgłoszenia szkoły spełniającej kryteria rekrutacyjne, poprzez

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Rekrutacja w ramach XIV edycji rozpocznie się jesienią 2018 r.

 2. dobór celowy prowadzony przez Organizatora, w odniesieniu do kryteriów rekrutacyjnych

Kryteria rekrutacyjne:

 1. Szkoła znajdująca się w miejscowości liczącej do 30 tys. mieszkańców. Preferowane szkoły z mniejszych ośrodków.
 2. Udział co najmniej 30 uczniów.
 3. Zapewnienie opiekuna grupy.
 4. Wsparcie organizacyjne.

Organizator jako priorytetowe przyjmuje kryterium geograficzne. Do udziału zapraszane są przede wszystkim szkoły z województw o najniższym odsetku zgłoszeń w kolejnych edycjach Olimpiady oraz szkoły z województw nieobjętych działaniami projektowymi.

Zrealizowane edycje:

Projekt realizowany jest od 3 lat, choć dopiero od XIII edycji Olimpiady pod nazwą Praktyk Biznesu (pilotaż). W ciągu 3 lat realizacji projektu odbyło się 109 spotkań w 90 szkołach zlokalizowanych w 59 powiatach 10 województw. Wszystkie zajęcia trwały łącznie 109 godzin lekcyjnych (ok. 82 zegarowych).

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XII edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2016/2017. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości