Komitety

 

Komitet Główny Olimpiady Przedsiębiorczości

prof. Marek Rocki (Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych) – przewodniczący

Podkomitet Naukowy

 1. prof. Maria Romanowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – przewodnicząca
 2. prof. Piotr Wachowiak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – sekretarz
 3. prof. Mariusz Bratnicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 4. mgr Zygmunt Kawecki (Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej)
 5. dr Małgorzata Kosała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 6. prof. Jan Lichtarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 7. prof. Hanna Mizgajska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 8. prof. Adam Noga (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)

Podkomitet Organizacyjny

 1. prof. Marek Rocki (Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych) – przewodniczący
 2. dr Marcin Dąbrowski (Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych) – sekretarz
 3. prof. Wojciech Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 4. dr Jan Kruszewski (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
 5. dr Zbigniew Michalik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 6. prof. Dariusz Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 7. prof. Jerzy Niemczyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 8. mgr Danuta Raczko (Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości)
 9. prof. Roman Sobiecki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Rada Konsultacyjna

 1. mgr Magdalena Żmiejko (I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku) – przewodnicząca
 2. mgr Patryk Araszkiewicz (XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie)
 3. mgr Tomasz Bieńkowski (V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie)
 4. mgr Piotr Bury (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile)
 5. mgr Andrzej Czyżewski (IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu)
 6. mgr Małgorzata Drwięga (Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu)
 7. mgr Marcin Gut (Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej)
 8. mgr Piotr Głogowski (XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie)
 9. mgr Wojciech Kątnik (IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Rzeszowie)
 10. mgr Waldemar Kotowski (III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni)
 11. mgr Grażyna Kozłowska (Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu)
 12. mgr Małgorzata Mańkowska (I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie)
 13. mgr Marta Martyniuk (Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach)
 14. mgr Ewa Michalska (Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Opolu)
 15. mgr Ewa Nowak (Liceum Ogólnokształcące nr VII im. K. K. Baczyńskiego we Wrocławiu)
 16. mgr Sabina Pasiut (I Liceum Ogólnokształcące im. J. Długosza w Nowym Sączu)
 17. mgr Marcin Pudło (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Krośnie)
 18. mgr Lucja Ryńska (III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku)
 19. dr Wioletta Turowska (Liceum Ogólnokształcące nr III im. A. Mickiewicza we Wrocławiu)
 20. mgr Andrzej Urban (Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu).

W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą nauczyciele przedsiębiorczości – opiekunowie zawodników, którzy w dotychczas przeprowadzonych edycjach Olimpiady osiągnęli najlepsze wyniki. Zadaniem Rady jest pomoc w doskonaleniu organizacji zawodów. Członkowie Rady nie biorą natomiast udziału w pracach nad przygotowaniem pytań i zadań będących przedmiotem zawodów.


Komitety Okręgowe Olimpiady Przedsiębiorczości


Komitet Okręgowy w Katowicach –
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Skład Komitetu Okręgowego:

 1. prof. Wojciech Dyduch – przewodniczący
 2. dr Bartłomiej Gabryś
 3. dr Katarzyna Bratnicka
 4. dr Rafał Kozłowski – sekretarz

 

Komitet Okręgowy w Krakowie –
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Skład Komitetu Okręgowego:

 1. prof. Andrzej Chochół – przewodniczący
 2. dr Małgorzata Kosała
 3. dr Zbigniew Michalik
 4. dr Marcin Piątkowski,
 5. mgr Dorota Smolińska – sekretarz


Komitet Okręgowy w Poznaniu –
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Skład Komitetu Okręgowego:

 1. prof. Dariusz Nowak – przewodniczący
 2. dr inż. Łukasz Wściubiak
 3. dr Sebastian Chęciński
 4. dr Bartosz Marcinkowski – sekretarz

 

Komitet Okręgowy w Warszawie –
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Skład Komitetu Okręgowego:
1. prof. Marta Juchnowicz – przewodnicząca
2. prof. Rafał Mrówka
3. prof. Roman Sobiecki
4. mgr Bartosz Majewski – sekretarz

 

Komitet Okręgowy we Wrocławiu –
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Skład Komitetu Okręgowego:
1. prof. Andrzej Kaleta – przewodniczący
2. dr Letycja Sołoducho-Pelc
3. dr Przemysław Wołczek
4. dr hab. Joanna Radomska – sekretarz.

 

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości