Harmonogram

1 października 2019 Rozpoczęcie zapisów do XV edycji
10 listopada 2019 Zakończenie zapisów do XV edycji
29 listopada 2019 Potwierdzanie przez szkoły w panelu komisji szkolnych otrzymania testu.
4 grudnia 2019 Ostateczny termin przekazywanie Komisjom Szkolnym zgód na przetwarzanie danych osobowych (wzory do pobrania na portalu oraz od członków Komisji Szkolnej po uruchomieniu rekrutacji)
5 grudnia 2019 Eliminacje szkolne (godz. 9.00)
5 grudnia 2019 Publikacja klucza do testu na stronie Olimpiady, godz. 12.00. Uruchomienie elektronicznego protokołu w panelu komisji szkolnych.
10 grudnia 2019 Ostateczny termin wysyłania przez Komisje Szkolne: arkuszy odpowiedzi wraz z podpisanymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych zawodników oraz Protokołów z przebiegu eliminacji szkolnych.
10 grudnia 2019 Wpisywanie przez Komisje Szkolne do panelu komisji szkolnych wyników zawodników.
16 grudnia 2019 Publikacja na portalu Olimpiady szacunkowych progów punktowych kwalifikujących do eliminacji okręgowych.
13 stycznia 2020 Publikacja wyników eliminacji szkolnych na portalu Olimpiady Przedsiębiorczości.
27 stycznia 2020 Upływa termin składania odwołań od wyników eliminacji szkolnych.
3 lutego 2020 Publikacja ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych.
10 lutego 2020 Wprowadzanie przez Komisje Szkolne do panelu komisji szkolnych danych osobowych zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych.
5 marca 2020 Eliminacje okręgowe, godz. 11.00
6 marca 2020 Ogłoszenie wyników eliminacji okręgowych

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości