Mentorship Academy

Idea

4-godzinne seminaria metodyczne dotyczące przygotowania uczestników do Olimpiady Przedsiębiorczości dla opiekunów zawodników zakwalifikowanych do etapu eliminacji okręgowych.

Adresaci

Opiekunie merytoryczni zawodników zakwalifikowanych do etapu eliminacji okręgowych.

Cele

 • Wsparcie opiekunów merytorycznych uczestników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych w przygotowaniach do II oraz III stopnia Olimpiady.
 • Podniesienie jakości przygotowania uczniów do Olimpiady Przedsiębiorczości.
 • Stworzenie oraz wzmocnienie sieci współpracy opiekunów merytorycznych Olimpiady Przedsiębiorczości.

Program

Program seminarium uwzględnia następujące aspekty:

 1. Źródła wiedzy,
 2. Proces przygotowania,
 3. Formalny i nieformalny system wsparcia,
 4. Psychologiczne aspekty przygotowania.

Miejsce 

Siedziby pięciu Komitetów Okręgowych.

Termin

5 seminariów realizowanych w okresie styczeń-luty 2018 r.

Organizacja

 • 4-godzinne (4 godziny lekcyjne) seminaria organizowane w pięciu okręgach, w siedzibach pięciu Komitetów Okręgowych
 • seminaria poprowadzą doświadczeni opiekunowie merytoryczni Olimpiady Przedsiębiorczości
 • seminaria organizowane dla grupa liczących minimum 30 opiekunów
 • udział w spotkaniu jest bezpłatny
 • seminaria poddawane są ewaluacji

Rekrutacja na seminarium

Rekrutacja do udziału w seminarium prowadzona poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny od grudnia 2017 r.).

Kryterium rekrutacyjne:

Status opiekuna merytorycznego zawodnika zakwalifikowanego do etapu eliminacji okręgowych.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XII edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2016/2017. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości