Mentorship Academy

Idea

3-godzinne seminaria metodyczne dotyczące przygotowania uczestników do Olimpiady Przedsiębiorczości dla opiekunów zawodników zakwalifikowanych do etapu eliminacji okręgowych. 

W XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości planowana zmiana liczby godzin seminarium.

Adresaci

Opiekunowie merytoryczni zawodników zakwalifikowanych do etapu eliminacji okręgowych.

W XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości planowane zmiana grupy adresatów.

Cele

 • Wsparcie opiekunów merytorycznych uczestników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych w przygotowaniach do II oraz III stopnia Olimpiady.
 • Podniesienie jakości przygotowania uczniów do Olimpiady Przedsiębiorczości.
 • Stworzenie oraz wzmocnienie sieci współpracy opiekunów merytorycznych Olimpiady Przedsiębiorczości.

Program

Program seminarium uwzględnia następujące aspekty:

 1. Źródła wiedzy,
 2. Proces przygotowania,
 3. Formalny i nieformalny system wsparcia,
 4. Psychologiczne aspekty przygotowania.

W XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości planowana rozszerzenie programu seminarium.

Miejsce 

Siedziby pięciu Komitetów Okręgowych.

Termin

5 seminariów realizowanych w okresie luty 2019 r.

W XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości planowana zmiana terminu realizacji.

Organizacja

 • 3-godzinne (3 godziny lekcyjne) seminaria organizowane w pięciu okręgach, w siedzibach pięciu Komitetów Okręgowych
 • seminaria poprowadzą doświadczeni opiekunowie merytoryczni Olimpiady Przedsiębiorczości
 • seminaria organizowane dla grupa liczących minimum 30 opiekunów
 • udział w spotkaniu jest bezpłatny
 • seminaria poddawane są ewaluacji

Rekrutacja na seminarium

Rekrutacja do udziału w seminarium prowadzona poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Rekrutacja do edycji realizowanych w ramach XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości rozpocznie się jesienią 2018 r.

Kryterium rekrutacyjne:

Status opiekuna merytorycznego zawodnika zakwalifikowanego do etapu eliminacji okręgowych.

W XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości planowana zmiana kryterium w związku ze zmianą (rozszerzenie) grupy adresatów.

Zrealizowane edycje

I edycja

Warszawa - 6 lutego 2018 r.

AGENDA

Materiały seminaryjne:

       

 

II edycja

Wrocław - 8 lutego 2018 r.

AGENDA

Materiały seminaryjne:

        

 

III edycja

Katowice - 13 lutego 2018 r.

AGENDA

Materiały seminaryjne:

          

 

IV edycja

Kraków - 14 lutego 2018 r.

AGENDA

Materiały seminaryjne:

         

 

V edycja

Poznaniu - 15 lutego 2018 r.

AGENDA

Materiały seminaryjne:

          

 

Mentorship Academy logo
Mentorship Academy Opis działań

Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości