Mentorship Academy

Idea

6-godzinne seminaria merytoryczno-metodyczne dotyczące przygotowania uczestników do Olimpiady Przedsiębiorczości dla opiekunów zawodników Olimpiady. 

Adresaci

Opiekunowie merytoryczni zawodników Olimpiady Przedsiębiorczości.

Cele

 • Wsparcie opiekunów merytorycznych uczestników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych w przygotowaniach do II oraz III stopnia Olimpiady.
 • Podniesienie jakości przygotowania uczniów do Olimpiady Przedsiębiorczości.
 • Stworzenie oraz wzmocnienie sieci współpracy opiekunów merytorycznych Olimpiady Przedsiębiorczości.

Program

Program seminarium tworzą dwa moduły:

I modułmerytoryczny – dotyczący zagadnień związanych z obszarami tematycznymi Olimpiady zawartymi w Programie, w tym dotyczący przede wszystkim hasła zmiennego XIV edycji Olimpiady

 • prowadzący: eksperci specjalizujący się w danej tematyce - pracownicy akademiccy uczelni ekonomicznych współorganizujących Olimpiadę oraz eksperci Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
 • czas trwania modułu: 3 godz. zegarowe

II modułmetodyczny – dotyczący następujących zagadnień:

1/ źródła wiedzy

2/ proces przygotowania (m.in. techniki efektywnego uczenia się, radzenie sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie)

3/ formalny i nieformalny system wsparcia (jak dokonać identyfikować zaplecze mające wpływ na proces przygotowania, w tym np. inne placówki edukacyjne, instytucje oświatowe, rodzice, koledzy, absolwenci OP; jak korzystać z zaplecza, aby osiągnąć największą efektywność); 

 • prowadzący: doświadczeni opiekunowie Olimpiady, z udokumentowanymi sukcesami w kolejnych jej edycjach, tj. których podopieczni uzyskiwali tytuł finalisty lub laureata
 • czas trwania modułu: 3 godz. zegarowe

Moduł metodyczny dotyczył będzie także zmian w przebiegu II i III stopnia eliminacji Olimpiady.

Miejsce 

Siedziby pięciu Komitetów Okręgowych.

Termin

5 seminariów realizowanych w okresie grudzień 2018 - luty 2019 r.

Organizacja

 • 6-godzinne (6 godzin lekcyjnych) seminaria organizowane w pięciu okręgach, w siedzibach pięciu Komitetów Okręgowych
 • seminaria poprowadzą eksperci z dziedziny związanej z tematyką hasła zmiennego XIV edycji Olimpiady (moduł merytoryczny) oraz doświadczeni opiekunowie merytoryczni Olimpiady (moduł metodyczny) oraz organizatorzy w zakresie zamian w przebiegu II i III stopnia eliminacji Olimpiady
 • seminaria organizowane dla grupa liczących minimum 30 opiekunów
 • udział w spotkaniu jest bezpłatny
 • seminaria poddawane są ewaluacji

Rekrutacja na seminarium

Rekrutacja do udziału w seminarium prowadzona poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Kryterium rekrutacyjne:

Status opiekuna merytorycznego zawodnika Olimpiady Przedsiębiorczości.

 

Edycje:

 I edycja - ZREALIZOWANA

Katowice - 17 grudnia 2018 r.

 II edycja - ZREALIZOWANA

Poznań - 5 lutego 2019 r.

AGENDA

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Collegium Altum (Czerwony Wieżowiec)

Sala 1111 (11 piętro)

Powstańców Wielkopolskich 16

61-808 Poznań

 III edycja - ZREALIZOWANA

Kraków - 6 lutego 2019 r.

AGENDA

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Budynek Główny

Sala Senacka

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

 IV edycja

Wrocław - 12 lutego 2019 r.

AGENDA

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Budynek CKU

Sala 27CKU

ul. Kamienna 57/59

53-110 Wrocław

 V edycja

Warszawa - 14 lutego 2019 r.

AGENDA

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Gmach Główny

Sala 151

Al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa

 

MATERIAŁY SEMINARYJNE

MODUŁ METODYCZNY

 

 

Zachęcamy do zapisów!

Nie obowiązuje rejonizacja.

 

Mentorship Academy logo

Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości