Mentorship Academy

Idea

6-godzinne seminaria merytoryczno-metodyczne dotyczące przygotowania uczestników do Olimpiady Przedsiębiorczości dla opiekunów zawodników Olimpiady. 

Adresaci

Opiekunowie merytoryczni zawodników Olimpiady Przedsiębiorczości.

Cele

 • Wsparcie opiekunów merytorycznych uczestników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych w przygotowaniach do II oraz III stopnia Olimpiady.
 • Podniesienie jakości przygotowania uczniów do Olimpiady Przedsiębiorczości.
 • Stworzenie oraz wzmocnienie sieci współpracy opiekunów merytorycznych Olimpiady Przedsiębiorczości.

Program

Program seminarium tworzą dwa moduły:

I modułmerytoryczny – dotyczący zagadnień związanych z obszarami tematycznymi Olimpiady zawartymi w Programie, w tym dotyczący przede wszystkim hasła zmiennego XIV edycji Olimpiady

 • prowadzący: eksperci specjalizujący się w danej tematyce - pracownicy akademiccy uczelni ekonomicznych współorganizujących Olimpiadę oraz eksperci Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
 • czas trwania modułu: 3 godz. zegarowe

II modułmetodyczny – dotyczący następujących zagadnień:

1/ źródła wiedzy

2/ proces przygotowania (m.in. techniki efektywnego uczenia się, radzenie sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie)

3/ formalny i nieformalny system wsparcia (jak dokonać identyfikować zaplecze mające wpływ na proces przygotowania, w tym np. inne placówki edukacyjne, instytucje oświatowe, rodzice, koledzy, absolwenci OP; jak korzystać z zaplecza, aby osiągnąć największą efektywność); 

 • prowadzący: doświadczeni opiekunowie Olimpiady, z udokumentowanymi sukcesami w kolejnych jej edycjach, tj. których podopieczni uzyskiwali tytuł finalisty lub laureata
 • czas trwania modułu: 3 godz. zegarowe

Moduł metodyczny dotyczył będzie także zmian w przebiegu II i III stopnia eliminacji Olimpiady.

Miejsce 

Siedziby pięciu Komitetów Okręgowych.

Termin

5 seminariów realizowanych w okresie grudzień 2018 - styczeń 2019 r.

Organizacja

 • 6-godzinne (6 godzin lekcyjnych) seminaria organizowane w pięciu okręgach, w siedzibach pięciu Komitetów Okręgowych
 • seminaria poprowadzą eksperci z dziedziny związanej z tematyką hasła zmiennego XIV edycji Olimpiady (moduł merytoryczny) oraz doświadczeni opiekunowie merytoryczni Olimpiady (moduł metodyczny) oraz organizatorzy w zakresie zamian w przebiegu II i III stopnia eliminacji Olimpiady
 • seminaria organizowane dla grupa liczących minimum 30 opiekunów
 • udział w spotkaniu jest bezpłatny
 • seminaria poddawane są ewaluacji

Rekrutacja na seminarium

Rekrutacja do udziału w seminarium prowadzona poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Kryterium rekrutacyjne:

Status opiekuna merytorycznego zawodnika Olimpiady Przedsiębiorczości.

Planowane edycje

I edycja

Wrocław - 13 grudnia 2018 r.

II edycja

Katowice - 17 grudnia 2018 r.

III edycja

Poznań - 21 grudnia 2018 r.

IV edycja

Kraków - styczeń 2019 r.

V edycja

Warszawa - styczeń 2019 r.

 

 

Mentorship Academy logo

Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości