E-learning

Zapraszamy do korzystania z zasobów platformy e-learningowej Olimpiady.
Na użytkowników platformy czeka wiele interesujących wykładów i multimedialnych filmów.

Aby skorzystać z platfromy e-learningowej, należy kliknąć tutaj: PLATFORMA E-LEARNINGOWA OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

 

W bazie materiałów dostępne są obecnie następujące tematy:

 

Grupa wprowadzająca:

Blok Przywództwo w organizacjach

 • moduł Poziomy przywództwa w organizacji międzynarodowej
 • film Przywództwo w organizacjach na przykładzie koncernów międzynarodowych

Blok Media masowe

 • moduł Biznes o szczególnych zobowiązaniach społecznych - media masowe
 • film Media jako szczególny przypadek etyki biznesu

Blok Strategie sprzedaży

 • moduł Sprzedaż i obsługa klienta w strategii firmy
 • film Współczesne koncepcje w strategiach sprzedaży

 

Grupa Nowe trendy w zarządzaniu

Blok Lokalizacja w zarządzaniu firmą

 • moduł Zarządzanie relacjami przestrzennymi w przedsiębiorstwie

Blok Eco-Management

 • film Zarządzanie ekologiczne przedsiębiorstwem

Blok Zarządzanie przez lojalność

 • moduł Zarządzanie przez lojalność, czyli zmierzch marketingu transakcji
 • film Programy lojalnościowe

Blok Zarządzanie uwagą

 • moduł Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach
 • film Zarządzanie uwagą w gospodarce opartej na wiedzy

Blok Wykupy menedżerskie przedsiębiorstw

 • moduł Wykupy menedżerskie przedsiębiorstw

Blok Społeczna odpowiedzialność biznesu

 • moduł Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w marketingu
 • moduł Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło innowacji

Blok Ludzie w przedsiębiorstwie

 • moduł Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie
 • moduł Kultura organizacyjna wspomagająca innowacyjność przedsiębiorstwa
 • moduł Komunikacja w zespołach zadaniowych

 

Grupa Własna firma

Blok Własna firma

 • moduł Zarządzanie firmą rodzinną
 • moduł Prawidłowe zawieranie umów cywilnoprawnych
 • moduł Proces finansowania przedsięwzięć przez fundusze venture capital - krok po kroku

 

Grupa Zarządzanie zmianą

Blok Zarządzanie zmianą

 • moduł Biuro Zarządzania Projektami (project management office)
 • moduł Organizacja otwarta na zmiany
 • moduł Restrukturyzacja jako sposób budowy wartości przedsiębiorstwa

 

Grupa Nowe przewagi konkurencyjne

Blok: Nowe przewagi konkurencyjne

 • Technologia jako szansa rozwoju przedsiębiorstwa
 • Myślenie sieciowe i Social Network Analysis w biznesie
 • Źródła i charakterystyka Big Data
 • Metody, narzędzia i technologie Big Data

 

 

Grupa Współczesna gospodarka

Blok Wyzwania dla współczesnej gospodarki

 • moduł Rola państwa w rozwoju społeczeństwa
 • film Ekonomia instytucjonalna

Blok Firma we współczesnej gospodarce

 • moduł Współczesna firma
 • film Nowe reguły współczesnej gospodarki

 

Sukces w biznesie

 • moduł Sukces w biznesie - Ludzie
 • moduł Sukces w biznesie - Wizerunek
 • moduł Sukces w biznesie - Strategia

 

Wśród autorów materiałów e-learningowych znaleźli się najlepsi eksperci: prof. Maria Aluchna, prof. Leszek Balcerowicz, prof. Jakub Brdulak, prof. Ewa Chmielecka, prof. Hanna Godlewska-Majkowska, prof. Magdalena Kachniewska, prof. Krzysztof Kania, prof. Rafał Mrówka, dr Sylwester Gregorczyk, , dr Mikołaj Pindelski, dr Tomasz Staś, dr Justyna Szumniak-Samolej, dr Joanna Tabor, dr Paweł Wyrozębski, dr Bogna Zacny, Piotr Grodzki, Michał Konowrocki, dr inż. Jacek Lipiec, Bartosz Majewski, Beata Mierzejewska, Albert Tomaszewski. 

Zasoby e-learningowe są stale powiększane. Zachęcamy zatem do systematycznego odwiedzania platformy Olimpiady.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości