Praktyk Biznesu

Zgłoszenie szkoły wymaga podania:

  • danych szkoły,
  • imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail Osoby zgłaszającej,
  • imienia, nazwiska Opiekuna grupy.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o przygotowanie ww. danych.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości