Przebieg zawodów

etap

I ELIMINACJE SZKOLNE

II ELIMINACJE OKRĘGOWE

III ELIMINACJE CENTRALNE

data

7 grudnia 2017 r.

1 marca 2018 r.

5 kwietnia 2018 r.

miejsce

szkoły zgłaszające uczniów

(w których powołano Komisje Szkolne)

siedziby pięciu komitetów okręgowych:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dane teleadresowe dostępne w OKRĘGI

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

forma

TEST

I etap

TEST

I etap

TEST

liczba pytań

50 pytań

liczba pytań

50 pytań

liczba pytań

50 pytań

typ pytań

zamknięte

typ pytań

zamknięte

typ pytań

otwarte i zamknięte

czas trwania

60 minut

czas trwania

60 minut

czas trwania

60 minut

punktacja

1 pkt - za poprawną odpowiedź na pytania łatwiejsze

2 pkt – za poprawną odpowiedź na pytania trudniejsze

-0,5 pkt – za błędną odpowiedź na pytania łatwiejsze

-1 pkt – za błędną odpowiedź na pytania trudniejsze

0 pkt – za odpowiedź „nie udzielam odpowiedzi”

punktacja

1 pkt - za poprawną odpowiedź na pytania łatwiejsze

2 pkt – za poprawną odpowiedź na pytania trudniejsze

-0,5 pkt – za błędną odpowiedź na pytania łatwiejsze

-1 pkt – za błędną odpowiedź na pytania trudniejsze

0 pkt – za odpowiedź „nie udzielam odpowiedzi”

punktacja

1 pkt - za poprawną odpowiedź na pytania łatwiejsze

2 pkt – za poprawną odpowiedź na pytania trudniejsze

ESEJ

czas trwania

30 minut

liczba tematów do wyboru

3

punktacja

15 pkt

50 zawodników dla każdego okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów w teście kwalifikują się do II etapu eliminacji okręgowych

25 zawodników, którzy zdobyli największą liczbę punktów w teście kwalifikują się do II etapu eliminacji centralnych

II etap

 ZADANIA SYTUACYJNE

II etap

PREZENTACJE

idea

Zawodnicy rozwiązują zadania sytuacyjne w pięcioosobowych zespołach. Liderem każdego zespołu jest jeden z dziesięciu zawodników, którzy osiągnęli w teście najwyższe wyniki. Lider zespołu dobiera do swojej drużyny cztery osoby, zgodnie z zasadami sprecyzowanymi w instrukcji Komisji Okręgowej.

idea

Zawodnicy przygotowują, przedstawiają publicznie oraz dokonują obrony prezentacji dotyczącej tematu wylosowanego uprzednio w obecności Komisji Centralnej. Obrona pracy polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania Komisji Centralnej, które dotyczą zagadnień związanych z tematyką prezentacji oraz z innymi obszarami programu Olimpiady Przedsiębiorczości.

punktacja

55 pkt

punktacja

45 pkt

Kwalifikacja do kolejnego stopnia eliminacji

1250 zawodników ze wszystkich okręgów

 

50 zawodników ze wszystkich okręgów

 

25 laureatów, w tym zwycięzca

25 finalistów

Do eliminacji okręgowych kwalifikowani są zawodnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów w danym okręgu. Podział 1000 miejsc na okręgi jest stały i wynosi po 200 miejsc na każdy okręg, a podział pozostałych 250 miejsc dokonywany jest po zamknięciu rejestracji na Olimpiadę Przedsiębiorczości i jest proporcjonalny do liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych okręgach.

Do eliminacji centralnych kwalifikowanych jest 10 zawodników z każdego okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie z testu i prac zespołowych.

O miejscu zawodnika na liście 25 laureatów decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w eliminacjach centralnych: za pytania z testu, esej oraz prezentację i jej obronę.

Przebieg zawodów określa § 4 ust. 4.2.3 – 4.2.5 Regulaminu.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIII edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2017/2018. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości