Literatura XVII edycji

Literatura XVII edycji Olimpiady zawiera podręczniki i publikacje, czasopisma oraz opracowania z różnorodnych dziedzin bezpośrednio związanych z przedsiębiorczością. Wśród pozycji na liście znajdują się opracowania, które stanowią źródło wiedzy z obszarów takich jak: marketing, finanse, psychologia społeczna oraz zarządzanie.

 I. Literatura bloku podstawowego:

 1. Buszko A., Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji, Difin, Warszawa 2013.
 2. Garbarski L. (red.),  Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011.
 3. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna, PWE, Warszawa 2016.
 4. Jabłonowska L., Winch S., Wachowiak P., Prezentacja profesjonalna, Difin, Warszawa 2008.
 5. Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim, PWE, Warszawa 2014.
 6. Kowalewski K., Moczydłowska J., Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014.
 7. Kozak A., Sowińska-Wróbel A., Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać, PWN, Warszawa 2016.
 8. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2014.
 9. Ostrowska D., Niedźwiecka E., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2015.
 10. Robbins S., Judge T., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 11. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.
 12. Zawadzka A.M., Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa 2014.
 13. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.
 14. Skrzypek J.,  Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa 2012.
 15. Szymańska K. (red.), Kompendium technik i metod zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 16. Tracy B., Negocjowanie, MT Biznes, Warszawa 2014.
 17. Tuczko J., Zrozumieć finanse, Difin, Warszawa 2013.
 18. Winch W., Winch A., Negocjacje, Difin, Waszawa 2010.
 19. Moduły dydaktyczne na platformie e-learningowej Olimpiady Przedsiębiorczości.

II. Literatura bloku (hasła) zmiennego:

 1. Jajuga K. Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2015 .
 2. Banaszczak-Soroka U., Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, wyd. III, CH Beck, Warszawa 2019.
 3. Czapiewski P., Niedziółka P., Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin, Warszawa 2016.
 4. Borowski K., Metody inwestowania na rynkach finansowych, Difin, Warszawa 2018.
 5. Zielonka P., Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu.pl, Warszawa 2014.
 6. Pruchnicka-Grabias I. (red.), Inwestycje alternatywne, wyd. II, CeDeWu.pl, Warszawa 2017.

III. Czasopisma:

 1. „Harvard Business Review Polska"
 2. „Personel i Zarządzanie"
 3. „Przegląd Organizacji"
 4. „Organizacja i Kierowanie"
 5. „e-mentor"
 6. „Forbes"
 7. „Marketing i Rynek"
 8. „Media & Marketing Polska"
 9. vBusinessman.pl"
 10. „StartUp Magazine"
 11. „My Company"

oraz prasa omawiająca bieżące wydarzenia gospodarcze.

IV. Akty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

 1. Kodeks spółek handlowych.
 2. Kodeks pracy.
 3. Kodeks cywilny.
 4. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

V. Roczniki statystyczne GUS.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości