Regulamin ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości

Regulamin XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

ZAMIANA_1 [4.02.2022 r.]:

W związku ze zmianą formuły organizacji eliminacji okręgowych XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości ze stacjonarnej na online do Regulaminu Olimpiady wprowadzono stosowne zmiany.
Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu oznaczono kolorem żółtym.

 

ZAMIANA_2 [14.03.2022 r.]:

Dokonano zmiany Regulaminu w zakresie:

Było:

"[...] 4.11.7.

Eliminacje centralne składają się z trzech etapów organizowanych tego samego dnia:

  1. I etap polega na rozwiązaniu testu wiedzy o stopniu trudności wyższym niż w eliminacjach okręgowych, składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności;"

Jest:

"[...] 4.11.7.

Eliminacje centralne składają się z trzech etapów organizowanych tego samego dnia:

  1. I etap polega na rozwiązaniu testu wiedzy o stopniu trudności wyższym niż w eliminacjach okręgowych, składającego się z pytań o zróżnicowanym poziomie trudności;"

Zmiana wynika z korekty oczywistej omyłki pisarskiej. Od XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości test eliminacji centralnych zawiera inną niż 50 liczbę pytań.

 

Regulamin XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości ZMIANY - pobierz

 stan na 14 marca 2022 r.

  

Załącznik nr 1

Lista Komitetów Okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości, ich dane teleadresowe i kontaktowe oraz obszar ich administrowania.

 

Komitet Okręgowy Województwa
Komitet Okręgowy Olimpiady Przedsiębiorczości
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katedra Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

Kontakt: mgr Małgorzata Bakalarska-Dyduch (sekretarz Komitetu Okręgowego)
e-mail: madyduch@ue.katowice.pl
śląskie
świętokrzyskie
łódzkie

Komitet Okręgowy Olimpiady Przedsiębiorczości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Kontakt: dr Zbigniew Michalik (sekretarz Komitetu Okręgowego)
tel. 12 293 5363 (sekretariat Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji; Pn, Wt, Cz: 08.00-12.00, Śr, Pt: 12.00-16.00)
e-mail: olimpiada@uek.krakow.pl

małopolskie
podkarpackie
lubelskie
Komitet Okręgowy Olimpiady Przedsiębiorczości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
p. 1113 Collegium Altum, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań

Kontakt: dr Sebastian Narojczyk (sekretarz Komitetu Okręgowego)
tel. 61 854 3112; e-mail: sebastian.narojczyk@ue.poznan.pl
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
pomorskie
Komitet Okręgowy Olimpiady Przedsiębiorczości
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162, lokal 150, 02-554 Warszawa

Kontakt: mgr Bartosz Majewski (sekretarz Komitetu Okręgowego)
tel. 22 564 77 97, faks: 22 212 8016, e-mail: Bartek.MAJEWSKI@sgh.waw.pl
mazowieckie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
Komitet Okręgowy Olimpiady Przedsiębiorczości
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Zarządzania Strategicznego
Budynek B, Sekretariat (p. 114), ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Kontakt: prof. dr hab. Joanna Radomska (sekretarz Komitetu Okręgowego)
tel./faks: 71 36 80 209, e-mail: joanna.radomska@ue.wroc.pl
dolnośląskie
opolskie
lubuskie

 

Załącznik nr 2

Program i literatura XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości