Aktualności

Szacunkowe progi punktowe

Data dodania: 14.12.2018

Prezentujemy szacunkowe progi punktowe z 5 okręgów XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Publikację progów umożliwił system protokołów elektronicznych, w których Komisje Szkolne podały wyniki eliminacji szkolnych.


Oficjalne wyniki eliminacji szkolnych zostaną ogłoszone w dniu 3 stycznia 2019 r., po tym, jak wyniki otrzymane od Komisji Szkolnych zostaną zweryfikowane przez Komitet Główny Olimpiady Przedsiębiorczości, przy użyciu urządzeń skanujących.

 Uwaga! Finalne progi punktowe mogą różnić się od progów szacunkowych. Poniższe, szacunkowe progi podawane są w oparciu o wyniki wpisane przez Komisje Szkolne. Finalne progi punktowe opierały się będą o wyniki z urządzeń skanujących, zapewniających największą ich rzetelność.

 

Tabela 1. Eliminacje szkolne XIV edycji - szacunkowe progi punktowe dla okręgów

Komitet Okręgowy szacunkowy próg punktowy
SGH Warszawa 36,5
UE Katowice 30,0
UE Kraków 36,0
UE Poznań 35,0
UE Wrocław 27,0

 

Liczba osób (tzw. limity), które zostaną zakwalifikowane do eliminacji okręgowych w każdym z okręgów znajduje się w poniższej tabeli.

Tabela 2. Eliminacje szkolne XIV edycji - limity miejsc dla okręgów

lista szkół w okręgu liczba zawodników liczba szkół średni liczba zgłoszeń na szkołę Liczba miejsc w okręgu
SGH Warszawa 2021 164 12,3 243
UE Katowice 2145 159 13,5 246
UE Kraków 2445 161 15,2 252
UE Poznań 3042 150 20,3 265
UE Wrocław 2083 101 20,6 244
Podsumowanie dla okręgów: 11736 735 16,0 1250

 

Trzymamy kciuki za Wasze szczęśliwe liczby!

Zespół Olimpiady

Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości