Hasła

Zakres tematyczny Olimpiady odpowiada programowi nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, jednak zbiór zagadnień poszerzony jest dodatkowo o problematykę związaną ze zmienianym rokrocznie hasłem przewodnim. Prezentujemy hasła przewodnie dotychczasowych edycji zawodów.

Tabela 1. Lista haseł przewodnich poprzednich edycji

Edycja Hasło
XII (2016/2017) Przywództwo w biznesie
XI (2015/2016) Nowe przewagi konkurencyjne – technologia, informacja, społeczność
X (2014/2015) Zarządzanie zmianą
IX (2013/2014) Własna firma
VIII (2012/2013) Ludzie w przedsiębiorstwie
VII (2011/2012) Społeczna odpowiedzialność biznesu
VI (2010/2011) Inwestor na rynku – giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia
V (2009/2010) Marketing w przedsiębiorstwie – mechanizmy, instrumenty, strategie
IV (2008/2009) Współczesne zarządzanie – koncepcje i metody
III (2007/2008) Psychologia biznesu
II (2006/2007) Tworzenie wartości przedsiębiorstwa
I (2005/2006) Etyka w działalności biznesowej

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XII edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2016/2017. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości